امروز با دايال اين dial-in و Accounting AAA روتر های سيسکو Cisco و پروتکل های ارتباطی برای خطوط تلفن از بيرون به کمک تلفن و راديوس  TACACS+ & RADIUS سرور و تکنولوژی های سيسکو آشنا شدم و مطالعه کردم و اونها رو بيشتر شناختم.
دی اف اس DFS هم امروز کانفيگ کرديم و خيلی بيشتر تجربی راجع بهش جدی برای پياده سازی فکر کرديم. و يه فلش هم ازش ديديم

Aradial RADIUS server is servicing ISPs since 1997. High-end ISP's with millions of subscribers and Smaller providers can easily integrate Aradial into their IT and Network infrastructures

LINK

http://www.aradial.com/images/AradialMainSm.gif

click to enlarge

/ 0 نظر / 39 بازدید