/ 2 نظر / 17 بازدید
مهناز

سلام چه زود ایدت رو شروع کردی؟! و خسته نباشی!

من صابر نيستم

صابر هستم يا نيستم؟ ولی همين که هستی قوت قلبه برای موقع هايی که نيستم و آمل ام و می دونم يکی هس اونور دنيا که تو يادش مونده اسمت! هان؟ :))