نصب ويژوال استوديو

نمی دونم چرا دي.وي.دی اورجينال من كه از تكنو۲۰۰۰ خريدم اين ارور رو موقع نصب ويژوال استوديو می ده

May 15, 2006

Searches with no clicked results:
_2490_rtl_x86_enu_vs_pro_maintmode.cab, _2490_rtl_x86_enu_vspro_maintmode.cab, rtl x86 enu vs pro maintmode.cab, rtl_x86_enu_vs_pro_maintmode.cab, rtl_x86_enu_vspro_maintmode.cab, error 1311 source file not found _2490_rtl_x86_enu_vspro_maintmo ..., error 1311 source file not found _2490_rtl, error 1311 source file not found, error 1311

/ 0 نظر / 90 بازدید